Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przy rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 20%.   Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BWBK Nr 59 1090 1997 0000 0001 0797 2839

FHU Barbara Burawska

ul. Sosnowa 12 59-850 Świeradów-Zdrój

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki na wyżej wymieniony rachunek. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, z przyczyn niezależnych od Villi Barbara, zaliczka nie podlega zwrotowi. Wstępne rezerwacje potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną są gwarantowane przez okres 3 dni. Po upływie tego terminu w przypadku nie uiszczenia zaliczki, rezerwacja ulega anulowaniu.

Z przykrością informujemy, że obecnie nie przyjmujemy zwierząt.